Investicijska studija

Investicijski elaborat ili studija je, kao i poslovni plan, dokument koji sadrži cjelovito i detaljno razrađeno obrazloženje o ulaganjima u posao s ocjenom očekivanih učinaka, ali koja se odnosi samo na određenu investiciju i njen utjecaj na budući razvoj poslovanja. Obično se izrađuje za određeni poslovni pothvat u sklopu postojećeg poslovanja s ciljem dobivanja odgovora kolika je isplativost te investicije i kakve će učinke imati na ostalo poslovanje. Isto tako, služe za donošenje odluke o ulasku u jedan od više alternativnih projekata.

Investicijska studija je poznata još pod nazivom investicijski program, studija isplativosti, studija izvedivosti, studija izvodljivosti, a izrađuje se za potrebe malih, srednjih i velikih poduzeća te predstavnika javnog sektora. Investicijska studija se izrađuje za investicijska ulaganja vrijednosti veće od 500.000,00 HRK. Premda na njima nerijetko inzistiraju i privatni Investitori, neizostavni su dio dokumentacije kada se sredstva potražuju od poslovnih banaka ili HBOR – a.

Uz detaljnije i studioznije razrađena poglavlja vezana za opis investicijskog ulaganja, investitora, mjesta ulaganja te sveobuhvatne analize tržišta i poslovnog okruženja, najbitniji rezultat investicijske studije je izračun očekivane profitabilnosti projekta kroz niz uobičajenih tzv. statičkih i dinamičkih pokazatelja projekta te financijske izvještaje. Cijena izrade investicijske studije ovisi najvećim dijelom o veličini i karakteru investicije te složenosti postojećeg poslovanja.

Investicijske studije služe za ishođenje:

  • bankovnih kredita za investicijska ulaganja i ulaganja u obrtna sredstva,
  • bespovratnih sredstava iz fondova EU u sklopu natječaja koje raspisuju nadležna Ministarstva,
  • pronalazak investitora za ulaganje u investiciju

Svrha izrade investicijskih studija i poslovnih planova je dobivanje odgovora o izvodljivosti i  isplativosti ulaganja. Odgovor kojim će  isti rezultirati sugerirat će isplativost ulaska u određeni posao ili investiciju. Studije izvedivosti i poslovni planovi su ključni dokument projektne dokumentacije prilikom apliciranja za dodjelu kreditnih te u određenim slučajevima, i bespovratnih sredstava.

Imamo veliko iskustvo u izradi investicijskih studija - Javite nam se 

Zašto izabrati nas?

Naša misija

Osigurati investicijski kapital za projekte naših klijenta.
Saznaj više

Strategija poslovanja

Strategija poslovanja orijentirana je na mikro, mala i srednje velika poduzeća
Saznaj više

Financijsko savjetovanje

Postavljamo standard stručnosti u djelatnosti financijskog savjetovanja.
Saznaj više