Objavljeno u kategoriji Malo i srednje poduzetništvo

Bespovratne potpore za digitalizaciju

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Poduzetništvo.

Status: U najavi.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: : 206.000.000,00 HRK.

Svrha Poziva:

 • Svrha ovog ulaganja je podržati digitalnu transformaciju hrvatskih poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje. Ova investicija će omogućiti povećanje kapaciteta za digitalnu transformaciju poduzeća nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem ljudskih kapaciteta za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa.

Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu: 750.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro poduzetnici;
 • Mali poduzetnici;
 • Srednji poduzetnici.

Intenzitet potpore:

 • do najviše 85,00%

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…)
 • troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana)
 • troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge)
 • troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju
 • izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.)
 • edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta
 • troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga
 • troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave
 • troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti

Indikativni datum objave natječaja:

 • 3. kvartal 2022. godine

Ukoliko Vas zanima natječaj, „BESPOVRATNE POTPORE ZA DIGITALIZACIJU", javite nam se.