Objavljeno u kategoriji Javni sektor

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora; referentni broj: KK.04.2.1.04

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Energija.

Status: Otvoren.

Službena dokumentacija:

LINK na službenu dokumentaciju natječaja.

Iznos bespovratnih sredstava: 380.000.000,00 HRK.

Svrha Poziva:

Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Ovim Pozivom podupirat će se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu: 80.000,00 HRK.

Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu: 40.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Javna tijela (ministarstva i agencije);
 • Jedinice lokalne samouprave;
 • Jedinice regionalne (područne) samouprave;
 • Ustanova socijalne skrbi;
 • Ustanova u kulturi;

Prihvatljive aktivnosti:

I. Projektna dokumentacija

 • Priprema projektne dokumentacije – izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade i pripadajućih elaborata ako je primjenjivo, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova. Glavni projekt i pripadajući elaborati trebaju biti izrađeni prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17) te ostalim propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji i posebnih propisa;
 • Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata prije provedene energetske obnove (za zgrade javne namjene u kojima se obavljaju prihvatljive društvene djelatnosti čija ukupna korisna površina ne prelazi 250 m2), koji su izrađeni u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji te pravilima struke.

II. Energetska obnova

 • Obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija;
 • Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg;
 • Zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE;
 • Zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg;
 • Zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg;
 • Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom;
 • Ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe ETC-a;
 • Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom;
 • Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode (obveza za projektne prijedloge u kojima se predviđa formiranje novih ETCa);
 • Uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta;
 • Horizontalne mjere koje se odnose na provedbu novih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti;
 • Stručni nadzor građenja;
 • Projektantski nadzor, ako je primjenjivo;
 • Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, ako je primjenjivo;
 • Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove, koji su izrađeni u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji te pravilima struke; Upravljanje projektom i administracija: izrada Obrazaca 1. i 2. Poziva, administracija i tehnička koordinacija, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje, poslovi financijskog upravljanja i izvještavanje, izrada dokumentacije prema Postupcima nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi;
 • Promidžba i vidljivost projekta:

Trajanje projekta:

Razdoblje provedbe projekta traje od početka obavljanja aktivnosti projekta, a najranije počevši od 1. siječnja 2014. godine, do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, a najduže do 31. prosinca 2022. godine.

Rok za prijavu: 31.12.2020. godine.

Ukoliko Vas zanima natječaj, “Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora; referentni broj: KK.04.2.1.04”, javite nam se.