Objavljeno u kategoriji Malo i srednje poduzetništvo

Komercijalizacija inovacija

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Poduzetništvo.

Status: Obustavljen.

Datum otvaranja natječaja: od 20. svibnja 2022. godine od 11:00 sati

Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište.

Tko se može prijaviti?

 • mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP)

Koliko je ukupno sredstava na raspolaganju?

 • 380.000.000,00 HRK (otprilike za 150 projekata)

Koliko iznosi potpora za pojedino poduzeće prijavitelja?

 • najniži iznos: 760.000,00 HRK
 • najviši iznos: 5.320.000,00 HRK

Koliko iznosi intenzitet potpore?

 • Regionalne potpore za ulaganje - do 70% prihvatljivih troškova
 • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima – do 50% prihvatljivih troškova;
 • Potpore za inovacije za MSP-ove - do 50 % prihvatljivih troškova;
 • Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja – do 50% prihvatljivih troškova
 • Potpore male vrijednosti - de minimis – do 75% prihvatljivih troškova

Što možete financirati?

 • prilagodbu razvijenog proizvoda,
 • dodatno ispitivanje i ugradnju rezultata ispitivanja,
 • istraživanje i ispitivanje tržišta,
 • usluge i pripremu za lansiranje proizvoda u konačni proizvod,
 • savjetodavne usluge,
 • izgradnju kapaciteta,
 • revizije studije izvodljivosti,
 • dizajn proizvoda,
 • zaštitu prava intelektualnog vlasništva,
 • pripremu ili reviziju poslovnih planova i marketing planova,
 • pripremu proizvodnje nulte serije,
 • operativne marketinške aktivnosti,
 • upravljanje projektom
 • vidljivost projekta.

Imate spreman inovativan proizvod ili uslugu? - javite nam se!