Objavljeno u kategoriji EU VIJESTI

Pad stope inflacije u RH

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u Hrvatskoj bilježimo daljnji pad stope inflacije. Točnije, već sedmi mjesec zaredom bilježimo pad godišnje stope inflacije koja u ovom trenutku iznosu 7,6%. Nije isključena mogućnost da bismo imali još nižu stopu inflacije da se ne nalazimo u jeku turističke sezone kada uobičajeno bilježimo nešto veće stope inflacije. Dakako, pozitivna je vijest da bilježimo trend pada stope inflacije, ali bitno je točno interpretirati ovu vijest. Naime, bez obzira što bilježimo trend pada stope inflacije, trenutna stopa inflacije sugerira kako su potrošačke cijene (cijene koje plaćamo svakoga dana) i dalje veće nego u istom periodu prošle godine. Uobičajene stope inflacije kreću se do 3%, pa možemo zaključiti kako se unatoč pozitivnom trendu smanjenja stope inflacije i dalje radi o iznadprosječnim vrijednostima ovog pokazatelja. Laički zaključimo, cijene i dalje rastu, doduše sporije nego tokom prošle godine, ali i dalje brže od uobičajenoga.

Od rasta potrošačkih cijena, bržeg ili sporijeg, najbolje ćete se obraniti racionalnom kupovinom. Naime, tržište prehrambenih i neprehrambenih proizvoda se jako razvilo i svakog dana se dodatno razvija. Za nas kao kupce najbolja je okolnost upravo povećanje ponude i povećanje broja konkurenata na tržištu, tada će najprije doći do regulacije potrošačkih cijena. Naime, za jednu kategoriju proizvoda postoji i po desetak alternativa. Naša je ekskluzivna odluka i pravo da sami odaberemo koji proizvod ćemo kupiti, odnosno kojeg ponuđača ćemo stimulirati, a kojeg natjerati na korekciju cijene ili ponude. Na taj način i mi činimo dionika na tržištu koji itekako svojom odlukom utječe na cijenu i njezino kretanje!