Objavljeno u kategoriji Malo i srednje poduzetništvo, Natječaji

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Poduzetništvo.

Status: U najavi.

Predmet Poziva:

Podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 7.500.000,00 HRK.

Očekivani intenzitet potpore:

 • Regionalne potpore – do 45,00%
 • Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja – do 50,00%
 • Potpore za usavršavanje – do 70,00%
 • Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova – 50,00%
 • Potpore male vrijednosti (de minimis) – do 50,00%

Prihvatljivi prijavitelji:

Mikro, mali i srednji poduzetnici (metaloprerađivačka, tekstilna, prehrambena, kemijska, građevinska te drvoprerađivačka industrija)

Prihvatljivi troškovi

1. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva:

 • priprema zemljišta; krčenje zemljišta;
 • trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
 • komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka;
 • trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
 • trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole;
 • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva;
 • troškovi montažne opreme i strojeva;
 • nabava mjernih uređaja;
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver);
 • nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva;
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).

2. Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja

 • troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta tj. aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja;
 • neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja;
 • troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana;
 • troškovi amortizacije instrumenata i opreme.

3. Savjetodavne usluge u korist MSP-ova

 • usluge upravljanja projektom;
 • usluge stručnog nadzora građenja;
 • usluge izrade izvedbenog projekta gradnje;
 • usluge izrade dokumentacije za nabavu;
 • usluge pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama);
 • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta.

4. Potpore za usavršavanje - povezane sa ciljem projekta (digitalizacija i/ili zelena tehnologija)

5. De minimis potpore

 • Grijanje i hlađenje;
 • Promidžba i vidljivost;
 • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga.

Indikativni datum objave natječaja:

2. kvartal 2022. godine

Besplatno nudimo uslugu procjene prihvatljivosti Vašeg poduzeća i projekta na natječaj – Javite nam se s povjerenjem!