Objavljeno u kategoriji Malo i srednje poduzetništvo, Natječaji

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Poduzetništvo.

Status: U najavi.

Ukupna alokacija: 1.900.000.000 HRK

Intenzitet potpore: 20 – 50% prihvatljivih troškova (ovisno o vrsti potpore, veličini poduzeća i lokaciji ulaganja)

 • Posebna će se pažnja posvetiti ulaganjima u slabije razvijenim regijama u kojima nedostaju srednje kapitalizirana i velika poduzeća, kao i poduzeća sa snažnom integriranošću u globalnu trgovinu međunarodnim lancima, a gdje je pristup financiranju zbog slabije razvijenosti takvih regija otežan, te poduzeća u vlasništvu žena koja obično imaju slabiji pristup financijskim uslugama, a čine nešto više od trećine svih poduzeća. Za ove dvije skupine dodijeliti će se dodatni bodovi u postupku vrednovanja.

Indikativna raspodjela: za ovu mjeru iznosi 40% za MSP-ove i 60% za srednje kapitalizirana poduzeća.

Cilj programa: je: poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz nova ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina utjecati na povećanu učinkovitost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji:

Poziv je namijenjen malim, srednjim i srednje kapitaliziranim poduzećima, do 3.000 zaposlenika. Bespovratnim sredstvima financirat će se produktivna ulaganja financijski održivih poduzeća, usmjerena u zelene tehnologije koje doprinose energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu.

Ulaganja će biti usmjerena u energetski intenzivne industrije, uključujući:

 • metaloprerađivačku,
 • tekstilnu,
 • prehrambenu,
 • kemijsku,
 • građevinsku
 • drvoprerađivačku industriju

Prijavitelji moraju u postupku dodjele sredstava dokazati da planirana ulaganja doprinose jednom ili više ciljeva:

 • promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 • dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Prihvatljiva ulaganja:

 • ulaganja u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća
 • ulaganja u inovacije procesa i organizacije poslovanja
 • potpore za usavršavanje zaposlenih kako bi se olakšala stalna prilagodba promjenjivim poslovnim modelima, radnim uvjetima i novim trendovima
 • potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti
 • potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
 • savjetodavne usluge za MSP-ove povezane s projektom ulaganja
 • potporne aktivnosti neophodne za provedbu projekta

Indikativni datum objave natječaja:

2. kvartal 2022. godine

Nudimo uslugu prirpreme i provedbe projekta – Javite nam se s povjerenjem!